Wykonujemy projekty:

- domów jednorodzinnych,

- budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- budynków użyteczności publicznej,

- budynków handlowo-usługowych i przemysłowych,

- modernizacje, adaptacje, rozbudowy budynków istniejących,

- inwentaryzacje architektoniczno – budowlane,

- projekty obiektów wymagających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

 

Koordynujemy proces inwestycji we wszystkich jego fazach począwszy od pracy nad programem funkcjonalno-przestrzennym, tworzeniem koncepcji, po wykonanie dokumentacji projektowej przygotowanej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze.

 

Zajmujemy się stroną formalno-prawną inwestycji, służymy pomocą w uzyskaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę, doradzamy przy wyborze działki , oferujemy doradztwo techniczne oraz nadzór autorski nad realizacją zaprojektowanych obiektów.

 

Oferujemy projekty pełnobranżowe – współpracujemy ze sprawdzonymi projektantami z branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.